Skip to main content

Naša platobná karta – zákaznícka karta

ZÁKAZNÍCKA KARTA JE URČENÁ PRE:

Firmy

Viac kariet na jednu firmu. Počet vydaných kariet má možnosť si určiť každá firma individuálne. Rozdielne limity pre jednotlivé karty. Online prístup k čerpaniu prostriedkov.

Bežný zákazník

Možnosť využívania jednej karty celou rodinou. Čím viac rodina u nás obeduje tým viac využíva bonusový systém.

VÝHODY

Dvojstupňový bonusový systém:
  • Odmena za dobytie kreditu
  • Odmena za akúkoľvek platbu (hotovosť, bankomatovou kartou, SMS platba, VIAMO, …)
  • Bezkontaktné karty s QR kódom
  • QR kód sa dá uložiť do mobilného telefónu ako fotografia, alebo do aplikácie pre karty
Zákazník má neobmedzený online prístup k:
  • výške kreditu
  • posledným desiatim transakciám
  • bonusovému systému

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ZÁKAZNÍCKEJ KARTY

Zákaznícku kartu môže získať ktokoľvek stačí si ju vypýtať u obsluhy formulár a dobiť si kredit na kartu.
Vo formulári treba vyplniť : Meno, Priezvisko, Dátum narodenia / IČO, Telefónny kontakt, E-mail

Súčasťou formulára je udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov. Uvedené údaje slúžia na overenie držiteľa karty pre prípad straty, krádeže a poškodenia. Pri nahlásení straty, krádeže a poškodenia bude na pôvodnej karte vynulovaný kredit, následne vydáme novú zákaznícku kartu za manipulačný poplatok 5€ a zostávajúci kredit prevedieme na novú kartu. Spracovanie osobných údajov sa riadi v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Získané osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

Bonus pri nabíjaní karty

Nabitie v € Bonusové % Kredit v €
20,00 € 4,00% 20,80 €
50,00 € 6,00% 53,00 €
80,00 € 7,00% 85,60 €
120,00 € 10,00% 132,00 €